Renseanlæg Lynetten, København

Antal beholdere: 2
hver med et rumfang på:
6 000 m3

Arbejdets omfang

Montage af armering, tømrerarbejder

ARBEJDSKRAFT

JERNBINDERE OG TØMRERE 10

Tilsyn

Kunde

Biofos

HOVEDENTREPRENØREN

September 2015 -
Marts 2017

Beholdere til
rensning af spildevand

Projektet bestod i at modernisere og udvide Renseanlæg Lynetten, som er ejet af Danmarks største spildevandsvirksomhed – BIOFOS. Renseanlægget har eksisteret siden 1980, og i de efterfølgende år har det undergået omfattende moderniseringsarbejder.

Som underleverandør udførte vi arbejde forbundet med montage af to nye beholdere og en række andre arbejdsopgaver i forbindelse med betonarbejder.

Specialister
inden for deres felt

Til gennemførelsen af opgaverne, som primært bestod i armerings- og tømrerarbejder, gjorde vi brug af specialister, som udførte deres respektive opgaver ved hjælp af tilgængelig teknologi.

Virksomhedens portefølje – hidtil gennemførte projekter:

Infrastruktur 24
Konstruktion 12
Offshore & Marine 16