Køge Bugt Motorvejen, 2. etape

3 vejbroer over motorvejen
1 vejbro over jernbanesporene
5 overgange til folk og dyr
1 jernbanetunnel

Arbejdets omfang

Montage af armering, tømrerarbejder, betjening af byggemaskiner, montage af bærende elementer

ARBEJDSKRAFT

JERNBINDERE 25
TØMRERE 20
KRANFØRERE 4

Tilsyn

INGENIØRER 2

Kunde

Vejdirektoratet

HOVEDENTREPRENØREN

Maj 2014 -
igangværende

Bygning af broer,
gennemløb og tunneller

Projektet er en del af investeringen forbundet med bygningen af motorvejen Solrød Syd-Køge, som er en del af E20 Køge Bugt Motorvejen. Motorvej E20 er i hele sin længde en del af en europæisk rute, som direkte forbinder Vesteuropa med Østeuropa på en strækning med en samlet længde på 3.160 kilometer.

Kontrakten indbefattede udbygning af motorvejen fra 6 til 8 kørebaner på en strækning på 5 kilometer, herunder en ny bro ved Egedesvej, udbygning af de eksisterende konstruktioner samt opførelse af nyt bygværk og montage af det nødvendige vejudstyr.

Medarbejdernes viden
og færdigheder

Som underleverandør af ydelser var vi ansvarlige for montage af armering og bærende elementer samt tømrerarbejder.

Virksomhedens portefølje – hidtil gennemførte projekter:

Infrastruktur 24
Konstruktion 12
Offshore & Marine 16