Bygning af broer på jernbanelinjen TP 40

De største broer:
211 m, 517 ton stål
115 m, 328 ton stål

Arbejdets omfang

Montage af armering

ARBEJDSKRAFT

JERNBINDERE 12

Tilsyn

SJAKBAJS 1

Kunde

Banedenmark

HOVEDENTREPRENØREN

Marts 2014 -
Juli 2016

Opførelse af bygværk

Til gennemførelsen af denne opgave opførte vi på en strækning på 18 km fra Greve til Køge på den nye jernbanelinje TP 40 (København-Ringsted) 30 broer, overgange til dyr og støttevægge, som alle var enestående med hensyn til størrelse, type og konstruktion.

Specialister til gennemførelse
af projekterne

Arbejder forbundet med montage af armering blev gennemført af et team af kvalificerede medarbejdere.

Virksomhedens portefølje – hidtil gennemførte projekter:

Infrastruktur 24
Konstruktion 12
Offshore & Marine 16