Bygning af gangbro mellem Nordhavn og Østerbro, København

Længde: 100 m

Arbejdets omfang

Montage af armering, tømrerarbejder, betjening af byggemaskiner

ARBEJDSKRAFT

JERNBINDERE 4
TØMRERE 4
KRANFØRER 1

Tilsyn

SJAKBAJS 1

Kunde

By & Havn

HOVEDENTREPRENØREN

Februar 2015 -
Maj 2015

Overgang mellem
Nordhavn og Østerbro

Ved udførelsen af dette projekt blev der lavet en overgang til fodgængere og cyklister under hensyntagen til let adgang for kørestole. Resultatet blev en ny genvej for brugerne, som forbinder to nabobydele: Nordhavn og Østerbro i København. Det udførte arbejde omfattede blandt andet montage af armering samt tømrerarbejder.

Gangbroens projekt indbefattede også hævning af jernbanesporene og ændringer i kanalerne for at nå tilstrækkelig højde til i fremtiden at forhindre oversvømmelser.

De bedste specialister til
gennemførelse af projekter

Til at gennemgøre opgaven sendte vi et team bestående af erfarne specialister, som har en bred viden inden for byggeri.

Virksomhedens portefølje – hidtil gennemførte projekter:

Infrastruktur 24
Konstruktion 12
Offshore & Marine 16