Privatlivspolitik GS SEACON Group APS SP. K.

INTRODUKTION

Hos GS Seacon ApS har vi højt fokus på sikkerhed og fortrolighed. Derfor er vores websites besøgeres privatliv meget vigtigt for os, og vi er engagerede i vores beskyttelse af det. Denne privatlivspolitik beskriver hvad vi vil gøre med din personlige information når du besøger vores website.
 

DATAKONTROLLØREN

GS Seacon ApS ejer og administrerer websitet og er ansvarlig for processeringen af din personlige data. Administratoren af websitets brugeres personlige data er GS Seacon ApS, Sigerstedvej 27, 4100 Ringsted (herefter refereret til som ”Administratoren”, ”Datakontrolløren” eller ”Tjenesteudøveren”). Vores juridiske information er:

GS Seacon ApS, Sigerstedvej 27, 4100 Ringsted, CVR: 33 35 76 72.

GS Seacon ApS respekterer din ret til privatliv på internettet og vil gøre alt der er os muligt for beskytte al oplyst data (herefter refereret til som ”Personlig Data”) passende. Det bør også påpeges at websiden tilgængelig via www.gsseacon.com kan browses uden at afgive personlig information.
 

INDSAMLING AF PERSONLIG DATA

De følgende typer af personlig information kan blive samlet, opbevaret og brugt:

 • Information om din computer inkluderende din IP-adresse, geografiske lokation, browsertype samt version og dit operativsystem;
 • Information om dine besøg og brug af dette website inkluderende henvisningskilden, længden af besøget, sidens visninger, og navigationsruter inden for websitet;
 • Information, så som din emailadresse, som du taster ind når du registrerer på vores website;
 • Information som du taster ind når du laver en profil på vores website – for eksempel, dit navn, køn, din fødselsdag, forholdsstatus, information om uddannelse, information om job;
 • Information så som dit navn og emailaddresse, som du taster in for at abonnere på vores emails og nyhedsbrev;
 • Information som du taster ind, imens du benytter tjenesterne på vores website;
 • Information som bliver genereret imens du bruger vores website inkluderende hvornår, hvor ofte og under hvilke omstændigheder, du bruger det;
 • Information fra enhver kommunikation du engagerer med os i over email eller gennem vores website inkluderende kommunikationens indhold og metadata;
 • Enhver anden personlig information som du sender til os.

 

BRUG AF DIN PERSONLIGE DATA

Personlig information som er afgivet til os gennem vores website vil blive brugt med formål specificeret i denne privatlivspolitik eller på de relevante sider af websitet. Vi kan bruge din personlige information til de følgende:

 • Administration af vores website og forretning;
 • At tilpasse vores website til dig;
 • At muliggøre din brug af tjenesterne tilgængelig på vores website;
 • At sende dig ikke-marketingorienteret kommerciel kommunikation;
 • At sende dig emailnotifikationer som du specifikt har efterspurgt;
 • At sende dig emailnyhedsbreve, hvis du har efterspurgt det (du kan informere os på et vilkårligt tidspunkt hvis du ikke længere ønsker nyhedsbrevet);
 • At sende dig marketingsorienteret kommunikation relaterende til vores forretning eller nøje valgte tredjepartsforretninger som vi vurderer ville interessere dig via post, eller, hvis du specifikt har godkendt dette, gennem email eller lignende teknologi. Du kan informere os på et vilkårligt tidspunkt hvis du ikke længere ønsker marketingsorienteret kommunikation);
 • At forsyne tredjeparter med statistisk information omkring vores brugere (men disse tredjeparter har ikke mulighed for at identificere nogen individuel bruger fra denne information);
 • At håndtere spørgsmål og klager rettet mod vores website;
 • At holde vores website sikkert og at hindre svindel;
 • At verificere overholdelse af kravene og betingelserne der omhandler brugen af vores website (inkluderende overvågning af private beskeder sendt gennem vores websites private messagingtjeneste); og
 • Andre brugsformål ikke nævnt ovenover.

Dine privatlivsindstillinger kan blive brugt til at begrænse publiceringen af din information på vores website og kan blive justeret ved brug af privatlivskontrol på vores website.

Vi vil ikke, uden dit klare samtykke, levere din personlige information til nogen tredjepart for deres eller en hvilken som helst anden tredjeparts direkte marketing.

GS Seacon ApS vil kun processere dine personlige data i medfør af principperne nedsat af hensættelserne af det Europæiske Parlament og Rådet for den Europæiske Union Nr. 2016/679 af d. 27. April 2016 Forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (herefter refereret til som ”GDPR”), akten om forsyning af tjenester gennem elektroniske midler, telekommunikationsloven og denne privatlivspolitiks hensættelser.

Forsyning af personlige data er frivillig, men nødvendig hvis du ønsker at bruge vores websites features til deres fuldeste. Det vil fremstå i relevant form, hvis forsyning af personlige data er frivillig eller nødvendig. Skulle du beslutte dig for ikke at forsyne den relevante information er det muligt at du ikke vil få adgang til den ønskede feature.
 

AFSLØRING AF PERSONLIG INFORMATION

Vi kan afsløre din personlige information til enhver af vores ansatte, ledere, forsikringsselskab, professionelle rådgivere, leverandører eller underleverandører hvis tilstrækkeligt nødvendigt med hensyn til formålene nedsat i denne privatlivspolitik.

Vi kan afsløre din personlige information til ethvert medlem af vores gruppe af virksomheder (dette vil sige vores datterselskaber, vores højeste holdingselskab og dets datterselskaber) hvis tilstrækkeligt nødvendigt med hensyn til formålene nedsat i denne privatlivspolitik.

Vi kan afsløre din personlige information:

 • Til den grad vi er påkrævet at gøre under af loven;
 • I forbindelse med igangværende eller potentielle juridiske procedurer;
 • Med formålet at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder (inkluderende at forsyne information til andre med formålet at hindre svindel og at reducere kreditrisiko);
 • Til køberen (eller en potentiel køber) af enhver forretning eller erhvervelse som vi er i gang med (eller overvejer) at sælge; og
 • Til enhver person som vi er tilstrækkeligt overbeviste om vil henvende sig til en ret eller anden kompetent autoritet med afsløring af denne personlige information som formål hvor, i vores tilstrækkelige formodning, en sådan ret eller autoritet vil kræve afsløring af denne personlige information med tilstrækkelig sandsynlighed.

Vi vil ikke forsyne tredjeparter med din personlige information med undtagelse af omstændighederne nævnt i denne privatlivspolitik.
 

INTERNATIONALE DATAOVERFØRSLER

Information, som vi indsamler, kan blive lagret, processeret og overført mellem ethvert af landene som vi opererer i med formålet at tillade os at bruge informationen i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Personlig information du publicerer på vores website eller indsender til publicering på vores website kan blive gjort tilgængelig, via internettet, rundt omkring på kloden. Vi kan ikke hindre andres brug eller misbrug af sådan information.

Du giver din klare samtykker til overførsler af personlig information beskrevet herover.

Administratoren vil ikke indsende personlig information til tredjestater eller internationale organisationer.
 

FASTHOLDELSE AF PERSONLIG INFORMATION

Denne sektion beskriver vores datafastholdelsespolitik og procedure, som er designet til at hjælpe med at sikre, at vi overholder vores juridiske forpligtelser med hensyn til fastholdelse af og sletning af personlig information.

Personlig information, som vi processerer med et vilkårligt formål eller vilkårlige formål, vil ikke blive fastholdt længere en nødvendigt med hensyn til dette eller disse formål.

Vi vil typisk slette personlige data, som falder inden for følgende kategorier beskrevet herunder og inden for datoen/tidspunktet beskrevet herunder uden fordom:

 • Personlig datatype vil blive slettet [INDSÆT DATO/TID]; og
 • [INDSÆT FLERE DATOER/TIDER]

Til trods for denne sektions andre hensættelser fastholder vi dokumenter (inkluderende elektroniske dokumenter) som indeholder personlige data:

 • Til den grad vi er påkrævet at gøre under af loven;
 • Hvis vi vurderer at dokumenterne kan være relevante i forbindelse med igangværende eller potentielle juridiske procedurer; og
 • Med formålet at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder (inkluderende at forsyne information til andre med formål at hindre svindel og at reducere kreditrisiko).

 

DIN PERSONLIGE INFORMATIONS SIKKERHED

Vi tager fornuftige tekniske of organisatoriske forbehold for at hindre tabet, misbrugen og ændringen af din personlige information.

Vi vil opbevare al personlig information som du forsyner på vores sikre (password- og firewallbeskyttede) servere.

Alle elektroniske finansielle transaktioner indgået gennem vores website vil blive beskyttet af vores krypteringsteknologi.

Du anerkender at transmissioner af information over internettet er iboende usikkert og at vi ikke kan garantere din data som er sendt over internettets sikkerhed.

Du har ansvaret for at holde dit password som du bruger for at få adgang til websitet fortroligt; vi vil ikke spørge efter dit password (bortset fra når du logger ind på vores website).

Administratoren vil foretage passende handlinger med formål at hindre uautoriseret adgang til eller afsløring af din data til tredjeparter. Administratoren rapporterer herved at websites databaser er beskyttet mod tredjeparters adgang. Skulle du have nogen spørgsmål med hensyn til andre privatlivsaspekter relateret til brugen af websitet tilgængelig via http://gsseacon.com/, så email venligst dine spørgsmål til office@gsseacon.com.
 

DINE RETTIGHEDER

Du kan bede os om at forsyne dig med hvilken end personlig information vi har om dig; forsyning af sådan information vil være underlagt følgende:

Du har retten til:

 • At få adgang til din personlige data, inkludere tilføjelser til data, rette og opdatere data gennem elektronisk kommunikation med dataadministratoren;
 • At efterspørge en midlertidig eller permanent afslutning af processeringen af personlige data eller fjernelsen af personlige data hvis data er ukomplet, udateret, usand eller er blevet indsamlet ulovligt;
 • At indvende processeringen af personlige data – i tilfældene under loven – og efterspørge dets fjernelse, når data ikke længere er nødvendig for at opnå målet, som det var indsamlet til.

For at udøve disse rettigheder bedes du kontakte: GS Seacon ApS, Sigerstedvej 27, 4100 Ringsted, CVR: 33 35 76 72.

Vi kan tilbageholde personlig information som du efterspørger inden for loven.

Du kan til enhver tid gøre krav på at vi ikke processerer din personlige information til marketingsorienterede formål.

I praksis vil du typisk enten give klar samtykke på forhånd til vores brug af din personlige information til marketingorienterede formål, eller også vil vi give dig mulighed for at frasige dig brugen af din personlige information for marketingsorienterede formål.

Personen, som data er knyttet til, vil på ethvert tidspunkt have retten til at tilbagetrække sit samtykke med hensyn til processeringen af data (Send os en mail til adressen: office@gsseacon.com . Linket til at trække dit samtykke tilbage kan desuden findes i alle emails du får fra os).

Tilbagetrækning af samtykke vil træde i kraft fra dens dato. Data vil blive processeret så længe som du giver samtykke til dens nødvendige processering, medmindre yderligere processering er nødvendig for at nå krav sat af loven. I tilfælde af at samtykke er trukket tilbage fjerner vi data med øjeblikkelig virkning og ikke senere end fem dage efter din forespørgsel. Dette er den maksimale tidsramme vi kræver til at tage handlingerne relateret til fjernelse af din data fra vores systemer.

Data kun brugt til statistiske og analytiske formål og som ikke kan tilskrives dig direkte, derved ikke indeholdende nogen personlig data, vil automatisk blive slettet efter 26 måneder.

Med hensyn til processeringen af din data, har du retten til at have adgang til din data, rette den, efterspørge dens fjernelse eller efterspørge begrænsning af graden af dens processering. Derudover har du retten til at indsende dine klager til en tilsynsmyndighed, det vil sige Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København.
 

COOKIES

Vores website benytter sig af cookies. En cookie er en fil der indeholder en identifikator (en række bogstaver og tal), som er sent af en webserver, og som er opbevaret af browseren. Identifikatoren er derefter sent tilbage til serveren, hver gang browseren efterspørger en side fra serveren. Cookies indeholder typisk ikke nogen information der personligt identificerer brugeren, men personlig information som vi opbevarer om dig kan være knyttet til den information som er opbevaret i og fået fra cookies.

Vi bruger cookies til:

 • At justere indholdet af bestemte sider af websitet til brugerens præferencer såvel som at optimere brugen af websider; især med hensyn til at cookies tillader os at identificere websitebrugerens type af enhed og derved vise websitets indhold på en vis der svarer til brugerens individuelle behov;
 • At skaffe statistik som hjælper os med at lære hvordan websitets brugere bruger websider og derved også forbedre deres struktur og indhold; og
 • At vedligeholde brugerens session.

Cookies kan være en af følgende typer:

 • ”vitale” cookies, som tillader brugen af tjenesterne ydet gennem websitet, f.eks. autentificeringscookies brugt til tjenester som påkræver autentificering gennem Websitet; cookies brugt af sikkerhedsårsager, f.eks. brugt til at opdage tilfælde af misbrug med hensyn til Websitets autentificeringsprocedure;
 • ”præstationsorienterede” cookies som tillader indsamling af information om måden som brugere bruger bestemte sider af Websitet;
 • ”funktionelle” cookies, som tillader os at huske indstillingerne valgt af en given bruger og personliggøre deres grafiske brugerinterface, f.eks. med hensyn til deres valgte sprog eller regionen brugeren kommer fra, deres fontstørrelse, websidens layout, osv.;
 • ”annonce-relaterede” cookies, som tillader os at levere brugere annoncer, som passer til deres interesser.

Din webbrowser har, per standardindstilling, tilladt stærke cookies. Du kan, på et vilkårligt tidspunkt, ændre browserens cookieindstillinger. Hvis du måtte have tvivl om hvordan man ændrer indstillingerne, så benyt dig venligst af hjælp-sektionen i browseren som du bruger.

Vi gør venligt opmærksom på, at restriktioner på brugen af cookies, såvel som sletning, kan påvirke websitets funktionalitet. Hvis du blokerer cookies, vil du ikke kunne benytte alle features af vores website. Cookiesne kan også blive brugt af annoncører og forretningspartnere, der sammenarbejder med websiteoperatøren.
 

TREDJEPARTSWEBSITES

Vores website kan inkludere hyperlinks til, og detaljer om, tredjepartswebsites. Vi har ikke nogen kontrol over og er ikke ansvarlige for privatlivspolitikken og praksis af tredjeparter.
 

ÆNDRINGER

Vi kan opdatere denne privatlivspolitik ved at publicere en ny version på vores website. Du bør kigge på denne side med jævne mellemrum for at sikre dig at du forstår alle ændringer til denne privatlivspolitk. Vi kan notificere dig om ændringer til denne privatlivspolitik via email eller gennem vores websites private messagingsystem.