Om os

Vores team – Din succes!

OVER 16 ÅRS ERFARING PÅ MARKEDET I DANMARK OG POLEN

GS Seacon fokuserer på specialbyggeri. Vi beskæftiger os i særdeleshed med offshorekonstruktioner, infrastruktur og anlægsarbejde. Inden for de sidste år har GS Seacon selskaber opnået værdifuld erfaring som underleverandører ved opførelse af broer, tunneller og fundamenter til havvindmølleparker såvel i Danmark som i Polen.

Fleksibel tilgang til samarbejde

Siden begyndelsen har det været af afgørende betydning for os, at vi kunne skabe de bedst mulige betingelser for samarbejde med vores kontrahenter. Vi lægger vægt på en fleksibel tilgang til gennemførelsen af de byggeprojekter, vi deltager i, sådan at vi kan blive den bedste mulige partner.

Med optimal brug af vores viden og erfaring sikrer vi gennemførelsen af selv de mest krævende byggeopgaver.

Gennemførte projekter
indtil nu

Vi tilbyder samarbejde på et højt niveau, hvilket underbygges af vores hidtidige erfaring. GS Seacon er først og fremmest en pålidelig entreprenør. Vi har opnået anerkendelse fra internationale ordregivere som en virksomhed, der behandler opgaver med særlig omhu.

Se de gennemførte projekter

Overholdelse af standarder, procedurer og regler


Vi overholder investorens regler og er opmærksomme på alle standarder og procedurer.

Den høje kvalitet af vores ydelser stammer også fra en meget god organisering af formelle og juridiske betingelser, der er skræddersyet til den enkeltes investor og behov.

Vi stræber efter at udnytte vores specialisters viden så effektivt som muligt, og vi lægger vægt på at gennemføre projekterne med anvendelse af den nyeste byggeteknik.

Hvorfor vælge
GS Seacon?

På grund af vores:

  • Fleksibilitet og synergi
  • Overensstemmelse med lokale love, regler og overenskomster
  • Fornuftige priser
  • Erfaring
  • Fokus på optimale løsninger
  • Åbenhed over for nye muligheder
  • Fokus på etablering af langsigtede partnerskaber med kunder og levering af høj kvalitet
  • Fokus på vellykket gennemførelse af de mest kritiske og udfordrende opgaver
  • Vilje til at hjælpe og støtte
  • Konstant udvikling

Den vigtigste årsag til vores succes er, at GS Seacon består af en velorganiseret gruppe af kvalificerede medarbejdere tildelt offshoreydelser, store byggeprojekter og ingeniørarbejder. Hver opgave udføres ved hjælp af hele det potentiale, der ligger i det samlede teams viden. Når man samarbejder med os, er man sikker på at få et team, hvor hver enkelt medarbejder har erfaring, er veluddannet og har vist sine færdigheder gennem mange års samarbejde.

Sikkerheden og kvaliteten ved de gennemførte projekter

GS Seacon overholder internationale krav i forbindelse med sikkerhedsnormer og overholder selvfølgelig altid alle bestemmelser vedrørende arbejdsret og arbejderbeskyttelse. Det er bekræftet af medlemskab i Dansk Byggeri, den danske erhvervs- og arbejdsgiverorganisation inden for byggeri, anlæg og byggeindustri.

Vi bygger et solidt fundament for ethvert byggeprojekt

100.000 M³ INDBYGGET BETON
OM ÅRET

400 FUNDAMENTER TIL
OFFSHOREVINDMØLLEPARKER

20.000 TON FORARBEJDET
ARMERINGSSTÅL OM ÅRET

365 DAGE OM ÅRET
MED SIKKERT ARBEJDE

1.000 UDDANNELSESCERTIFIKATER

1– ET HÅNDTRYK FRA
TILFREDS KUNDE

2001 – GENNEMFØRELSE AF
Horns Rev 1-projektet I DANMARK

Til stede ved opførelsen af den største havvindmøllepark ved Vesterhavet. Lokaliseret 14 kilometer fra den danske kystlinje med levering af energi til over 150.000 husstande.

2002-2012
– offshoreprojekter

I de følgende år erhvervede vi erfaring i bygning af vindenergianlæg på havet. Vi deltog i gennemførelsen af 5 store projekter, herunder Rødsand 2 og London Array. På byggetidspunktet var 3 af dem verdens største.

2013 – Nye aktiviteter på markedet inden for infrastruktur

Vi udvider vores tilbud med serviceydelser inden for bygning af infrastruktur. I løbet afde følgende år gennemfører vi projekter i forbindelse med bygning af broer, tunneller og andre konstruktioner, og beskæftiger os med montage af præfabrikerede elementer.

Til 2017 – Over 60 gennemførte projekter

I årenes løb har vi taget del i adskillige teknologisk avancerede byggeprojekter på land og til vands… og vi venter hele tiden på den næste udfordring.

Fra livet i virksomheden

GS Seacon er en virksomhed fuld af eksperter.

Vores team består af specialiserede produktionspersonale samt af et erfarent team af ingeniører og teknikere.

Et team af 350 personer er konstant klar til at smøge ærmerne op

Det er et godt sammensat team, som udviser den yderste omhu under anvendelsen af sin tekniske viden og sin mangeårige erfaring.

Handlingsorienteret personale

Virksomheden udvikler sig takket være medarbejdernes engagement og ansvarlighed samt deres aktive deltagelse i gennemførelsen af alle projekter.

Effektiv ledelse

Virksomhederne drives af erfarne ledere, som sikrer GS Seacons videre udvikling på de europæiske markeder.

Hvad siger folk